در سال ۹۳ تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، گروهی تشکیل داده و نام ان را سیزده قرار دادند.

این گروه با سرگروهی محمد جعفر خوابستان در زمینه های برنامه نویسی، شبکه و آموزش فعالیت می نمود و تاکنون نیز ادامه دارد.

فروشگاه انواع کارت شارژ نیز به وسیله مدیر گروه جهت فروش و تحویل انی انواع کارت شارژ ها راه اندازی گردیده است.