شما می توانید از راه های زیر با ما در تماس باشد:

ایمیل: TeamThirteen.ir@gmail.com

فارس، شیراز، معالی اباد – گلدشت – مجتمع APS بلوک E طبقه ۸

کد پستی: ۷۱۸۸۶۸۶۶۶۶

تلفن: ۰۷۱۳۶۳۸۵۷۰۶

مدیریت: محمد جعفر خوابستان